13. međunarodna naučno stručna konferencija - „Zdravstveni i socijalni problemi 21. veka“

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 20 Oktobar, 2017
Bački Petrovac Bački Petrovac
Broj akreditacije: 153-02-1697/2017-01
od datumna 19.08.2017. D-1-954/17

„Zdravstveni i socijalni problemi 21. veka“

20. – 22. oktobra 2017 u Bačkom Petrovcu, Vojvodina, Srbija

Cilj konferencije je saradnja u oblasti zdravstva, zdravstvene nege, socijalnog rada i pomoćnih profesija u cilju obezbeđivanja zdravlja i zdravstveno socijalne brige u 21. veku. Aktivno učešće je moguće u vidu usmenih predavanja ili poster sekcija. Radovi i posteri će biti publikovani u recenziranom časopisu.

Tematski ciljevi konferencije:

Civilizacijske bolesti 21. veka
Profesija sestre u zdravstvenom sistemu EU i u Srbiji
Profesija socijalnog radnika u EU i u Srbiji
Mogućnosti nege, dijagnostike i terapije u 21 veku
Perspektiva socijalnog rada u 21 veku
Položaj socijalnog radnika u zdravstvenim institucijama
Ostalo
Početak konferencije je 20. 10. 2017 u 17.00 h

Vaše učešće sa nazivom rada i apstraktom sa ključnim rečima
na srpskom i engleskom jeziku molimo pošaljite na e-mail:
konferenciabc.petrovec2017@gmail.com
do 15. septembra 2017.
RADUJEMO SE VAŠEM PRISUSTVU!

prijava u prilogu