Aktuelno

Fotografije sa V Simpozijuma Glavnih sestara-tehni;ara Vojvodine

klikom na link možete pogledati fotografije sa V Simpoyijuma Glavnih sestra - tehničara Vojvodine,sa temom "Karcinomi-bolest u ekspanziji" koji je održan u "NIS"u u Novom Sadu 28.marta 2014.godine

https://www.facebook.com/savez.zdravstvenihradnikavojvodine/media_set?se...

Akreditovani KURSEVI u januarskom roku za 2011

KONFLIKTI U GRUPI – ŠTA I KAKO SA NJIMA
Moderatori: Jasmina Zagorac,Dubravka Nikolić
Akreditovano odlukom broj: 153-02-575/2011-02
Datum: 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli : D-1-677/11
Akreditovano za lekare,medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Za predavače nosi 8 bodova,za slušaoce nosi 4 boda.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 800,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1200,00 din.

SESTRE LIDER
Moderatori: Eva Vulić,Ranka Ješić
Akreditovano odlukom broj: 153-02-575/2011-02
Datum: 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli : D-1-678/11

Stručni sastanci akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije u drugom kvartalu

Odlukom broj:1153-02-1697/2010-02
Datum: 18.05.2010.godine
BEOGRAD
Akreditovani su sledeći radovi.

D-1-1544/10
Društvo laboratorijskih tehničara Vojvodine-Savremeni aspekti transfuziološke i laboratorijske prakse.
Vera Veselinović,Dragica Strajnić,Natalija Radišič-Kojadinović
Za slušaoce nosi 3 boda.
Za predavače nosi 5 bodova.

D-1-1531/10
Internistička sekcija Vojvodine-Iskustva i lečenje infekcije virusom H1N1 na Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici.
Bojan Đekić,Ljubica Đekić,Nikola Dejanović,Tanja Brajović.
Za slušaoce nosi 3 boda.
Za predavače nosi 5 bodova.