II KONGRES PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Četvrtak, 19 April, 2012
Kladovo, Hotel "Đerdap"
Broj akreditacije: 153-02-321/2012-01
D-1-684/12

Poštovane koleginice, kolege, cenjeni saradnici,

Očekujemo Vas na II Kongresu SZRV:

PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE
- Dodajmo kvalitet životu –

Plenarne teme i predavači:

1. Strategija palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Dr Dubravka Šaranović-Racić,
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

2. Procena potreba pacijenata u palijativnom zbrinjavanju-iskustva iz SAD
Dr John C.Ely, Medicinski centar okruga Henepin, Miniapolis, Minesota, SAD

3. Palijativno zbrinjavanje u Americi i kod nas,
Radmila Jazić, KBC „Bežanijska Kosa“ Beograd

4. Palijativno zbrinjavanje u Mađarskoj
Dr Mari Albertnē,Segedin, Mađarska

5. Edukacija pacijenata i zdravstvenih radnika uslov za uspešno lečenje hroničnog kancerskog bola
Prim. Dr Đerđi Šarić,
OB“Dr Radivoj Simonović“ Sombor
Društvo za borbu protiv raka, Sombor

6. Umiranje i briga o pacijentu u terminalnoj fazi bolesti,Prim. dr Nataša Milićević,BELhospice, Beograd

7. Palijativno zbrinjavanje porodice u periodu tugovanja i žalosti,Mr sci. med Snežana Bošković, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd

8. Centar palijativne nege Hospis, Olivera Sadiković Univerzitetski Klinički centar Tuzla,BIH

Želja nam je da svi zdravstveni radnici primene usvojena znanja i veštine na našem Kongresu i u svom svakodnevnom radu doprinesu poboljšanju kvaliteta života pacijenata suočenih sa neizlečivom bolešću.

Kongres će biti oržan u Hotelu „Đerdap“ u Kladovu od
19-22. aprila 2012 godine.
Svečano otvaranje Kongresa 19.aprila u 16,30 časova.

ZA SLANJE RADOVA PRATITE UPUTSTVO DATO NA SAJTU SAVEZA
www.szrv.org
Vaše radove za poster i video prezenatcije ćete moći slati do 10.marta 2012.godine.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Republike Srbije
br.akreditacije 153-02-321/2012-01 D-1-684/12
i bodovan:
plenarni predavači – 13 bodova
usmena prezentacija - 11 bodova
poster prezentacija – 9 bodova
pasivno učešće - 7 bodova

KONGRES JE AKREDITOVAN ZA LEKARE,MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE

Savez je svim učesnicima Kongresa omogućio sticanje dodatnih 6 eksternih bodova,učešćem na Kursevina (bez posebne nadoknade)

Predloženi kursevi :
1. Pozitivna klima na radnom mestu
2. Znanjem protiv raka debelog creva
3. Unapređenje komunikacije sa korisnicima zdravstvene delatnosti- javni nastup
4. Emocionalna inteligencija-preduslov za stvaranje dobrih odnosa u timu
5. Asertivnost kao najvažniji činilac profesionalnog uspeha
6. Medicinska sestra edukator

Za jedan od ponuđenih kurseva opredelićete se prilikom prijave za učešće na Kongresu, tehničkoj službi Saveza.

Kotizacija za učešće na Kongresu iznosi:
-za članove Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine 4.000,00
-za ostale 6.000,00 dinara

Smeštaj:
Cena smeštaja u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama iznosi 8.640,00 dinara,
doplata za svečanu večeru je 1.000,00 dinara.

Za rezervacije i sve informacije se možete obratiti na telefone: 019/ 801-010 recepcija Hotela „Đerdap“, Kladovo

Prevoz je u sopstvenoj režiji.

Za sve informacije pozovite Savez zdravstvenih radnika Vojvodine.

Kontakt osobe:
tehnički sekretari SZRV
Tel: 021/ 6614-930 ili 021/469-296

Savez zdravstvenih radnika Vojvodine
Svetojovanska br 5, Novi Sad
E-mail : savez@szrv.org
www.szrv.org
SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA VOJVODINE