III SIMPOZIJUM SEKCIJE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA U SLUŽBI URGENTNE MEDICINE -VANREDNE SITUACIJE – MASOVNE NESREĆE

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 30 Septembar, 2017
Hotel "Norcev" Iriški Venac Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-1697/2017-01
Odlukom Zdravstvenog saveta D-1-933/1 simpozijum je akreditovan sa 5 bodova za slušaoce

Program rada:
I DAN:
09:00-10:00 Registracija učesnika
10:00-10:20 Pozdravna reč i otvaranje Simpozijuma

10:20-10.30 Ulazni test

10:30-10:50 Koncept Vazdušne spasilačke zdravstvene službe u Slovačkoj - dr Iveta Križalkovičova, Vazdušni transport Evrope Slovačka
10:50-11:10 Osnovna funkcija vazdušnog spasavanja – vazdušno spasavanje bez sletanja na mesto nesreće - dr Radoslav Burian, Vazdušni transport Evrope Slovačka
11:10-11:30 Zbrinjavanje povređenog u masovnim katastrofama, tretman povređenog u masovnim katasrofama – mr.zdravstvene nege Aleksander Jus, Dom zdravlja „dr Adolf Drolka“ Maribor
11:30-11:50 Problemi prilikom intervenisanja u tehničkim intervencijama u saobraćaju - dip.ing. zaštite od požara Vlado Plemić

11:50-12:10 Trijažni protokol u nesrećama sa velikim brojem povređenih - dr Ivan Pešić, Dom zdravlja „dr Đorđe Lazić“ Sombor SHMP

12:10-12:30 Inicijalno zbrinjavanje masovno povređenih u tercijarnoj zdravstvenoj ustanovi - dr Zoran Dragić, Klinički centar Vojvodine Urgentni centar - anestezija

12:30-12:50 Medicinsko tehničke intervencije prilikom inicijalnog zbrinjavanja masovno povređenih u tercijarnoj zdravstvenoj ustanovi - sms Aleksandra Bundalo Zeljko, Klinički centar Vojvodine Urgentni centar - anestezija

12:50-13:00 Izlazni test i evaluacija

13:30-14:30 Pauza za ručak

15:00-16:30 Pokazna vežba

20:00 Večera

II DAN:

7:30-9:00 Doručak

9:00 – 11:00 Kurs - Intraosealni put,upotreba AED-a i manuelnog defibrilatora ( akreditovan na 6 bodova za slušaoce) - spec.urg.med.dr Snežana Holcer Vukelić,mt Radovan Arnaut, mt Duško Sekulić, mt Petar Pavlović, Dom zdravlja „dr Đorđe Lazić“ Sombor SHMP

11:00 – 12:00 Podela sertifikata

Kotizacija za učešće na Simpozijumu iznosi:
- za članove Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine 1.000,00 dinara
- za ostale učesnike 1.500,00 dinara
uplaćuje se po profakturi dobijenoj iz Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine.

Smeštaj: Cena smeštaj, pun pansion, sa boravišnom taksom iznosi 3.380,00 dinara.
Aranžman počinje sa ručkom 30.09.2017. godine a završava sa doručkom 01.10.2017.godine.
Za rezervacije smeštaja obratiti se na telefon:
021/ 4800 - 222 recepcija Hotela „Horcev“,

Prevoz u sopstvenoj organizaciji
Za dodatne informacije pozovite:
Kontakt osobe: Tamara Vasiljević, Rastko Vulić, tehnički sekretari SZRV
Tel: 021/ 6614-930 ili 021/469-296
Svetojovanska br 5, Novi Sad Radno vreme od 08:00-15:00
www.szrv.org e-mail: savez@szrv.org