izveštaj o održanom akreditovanom skupu Sekcije opšte medicine

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 20 Mart, 2010
SZRV Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-371/2010-1D-1-364/10

Dana 20.03.2010.godine u prostorijama SZRV u Novom sadu održano je akreditivano predavanje sa temom“Značaj medicinske sestre-tehničara u lečenju obolelih od porfirije“.Predavač je bio medicinski tehničar iz DZ Bač, Kovačević Zoran. Predavanju je prisustvovao 41 učesnik iz 14 Domova zdravlja. Pre početka predavanja skup je pozdravila predsednik sekcije Vesna Sremac.Svi učesnici su uradili ulazni test sa 20 pitanja a nakon toga Kovačević Zoran je održao predavanje.Predavanju je prisustvovao i pacijent oboleo od porfirije koji je izneo svoj lični stav o značaju medicinskih tehničara u lečenju ove bolesti, o težini same bolesti, izneo lično iskustvo u vezi dijagnostike i lečenja.Prikaz pacijenta i njegovo izlaganje izazvalo je veliko odobravanje učesnika koji su i predavaču i pacijentu postavljali niz pitanja u vezi ove bolesti, njenog lečenja, ishoda.Nakon predavanja učesnici su uradili izlazni test sa 20 bodova.Prolaznost na ulaznom testu je bila 65% a na izlaznom 100%.Skup i prdavač ocenjeni su najvišim ocenama.Podeljen je 41 sertifikat sa 3 boda za pasivno učešće i 1 sertifikat sa 5 bodova za predavača.