Kontakt

Savez zdravstvenih radnika Vojvodine

  • Svetojovanska 5, 21000 Novi Sad
  • Tel: 021 6614930
    Tel/Fax: 469 296
Pošaljite e-mail Savezu