Kontinuirana edukacija SZRV - Kursevi

Nastojeći da obezbedi najefikasniji način usvajanja novih znanja i veština svom članstvu Savez zdravstvenih radnika Vojvodine je akreditovao Kurseve prve kategorije i ostale Kurseve čiji predavači po pozivu dolaze u Vašu ustanovu ili podružnicu. Na taj način Vam je omogućeno učešće u programima eksterne edukacije za veći broj učesnika i pod povoljnijim uslovima. Znanje i veštine koje se usvajaju kroz proces interaktivnog učenja na kursevima na najbolji način doprinose podizanju kvaliteta pruženih usluga u procesu zdravstvene zaštite.

Kursevi se održavaju u prostorijama Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine ili predavači dolaze u mesta odakle je poziv upućen. Za sve kurseve Savez će podneti zahtev za reakreditaciju, zbog velikog interesovanja i kratkoće vremena u 2009-toj godini da se svi planirani održe.

Savremeni, integrativni pristup očuvanju i...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-562/2013-01
Datum akreditacije 1 Mart, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Tumorski markeri - uloga u skriningu, klini...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Primena radioničarskog rada i vršnjačke ...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2444/2012-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Rad sa vulnerabilnim grupama u zdravstvenim...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2444/2012-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Prijateljstvo sa stresom

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Teški ljudi i teški razgovori

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2444/2012-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2012
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Značaj RH krvnogrupnog sistema u trudnoći...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-562/2013-01
Datum akreditacije 1 Mart, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Priprema i transfuzija koncentrata tromboci...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-562/2013-01
Datum akreditacije 1 Mart, 2013
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Konflikti na radnom mestu

Predavači
Broj akreditacije 153-02-562/2013-01
Datum akreditacije 1 Mart, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Prijateljstvo sa stresom

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Od slabosti do zavisnosti

Predavači
Broj akreditacije 153-02-562/2013-01
Datum akreditacije 1 Mart, 2013
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Predtransplantaciona testiranja bolesnika n...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Savremeni, integrativni pristup očuvanju i...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-562/2013-01
Datum akreditacije 1 Mart, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Tumorski markeri - uloga u skriningu, klini...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Od slabosti do zavisnosti

Predavači
Broj akreditacije 153-02-562/2013-01
Datum akreditacije 1 Mart, 2013
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Medicinska sestra edukator

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Pozitivna klima na radnom mestu

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 13 Maj, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Umemo li da slušamo i da razumemo?

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 13 Maj, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Naučimo da se opustimo

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 13 Maj, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Laboratorija - preanalitika i priprema paci...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 13 Maj, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Iskustvom i znanjem protiv bola

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 13 Maj, 2013
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Tumorski markeri - uloga u skriningu, klini...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1979/2014-01
Datum akreditacije 19 Maj, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Laboratorija - preanalitika i priprema paci...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 13 Maj, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Analizatori u hematologiji - osnovni princi...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2848/2013-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Prevencija malignih bolesti za nju i njega

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2848/2013-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Pomozimo sebi, pacijentu i njegovoj porodici

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2848/2013-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Značaj primarne prevencije u otkrivanju po...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2848/2013-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Hranom do zdravog srca

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2848/2013-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Savremeni, integrativni pristup očuvanju i...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-562/2013-01
Datum akreditacije 1 Mart, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Simpozijum Sekcije sestara u patronaži Voj...

Cena po učesniku 1000 din
Br. učesnika u okviru grupe 60