Laboratorija - preanalitika i priprema pacijenata

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 13 Maj, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom LABORATORIJA - PREANALITIKA I PRIPREMA PACIJENATA, koji će se održati 22.06.2013. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 11:00 do 17:00 časova.

Predavači: Gradimir Živković i Milan Božić

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 6 boda.

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-1827/2013-01
Kursevi - pod brojem D-1-1130/13 u zbirnoj tabeli

Kurs je akreditovan za: lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 1.200,00 dinara
za ostale učesnike iznosi 1.800,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)