Medicinska sestra edukator

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez zdravstvenih radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom MEDICINSKA SESTRA EDUKATOR, koji će se održati 26.05.2013. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 09:00 do 14:00 časova.

Predavači: Ljilja Jelić i Vesna Imbronjev

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 4 bodova.

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-3563/2012-01
Kursevi - pod brojem D-1-2517/12 u zbirnoj tabeli

Kurs je akreditovan za: stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 800,00 dinara
za ostale učesnike iznosi 1.200,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)