ODRŽAN SEMINAR INTERNISTIČKE SEKCIJE

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 27 Februar, 2010
Institut za KVB Sremska Kamenica

27. Februara održana je sekcija sestara  u Internoj medicini na Institutu u Sremskoj Kamenici. Prisutno je bilo 373 učesnika. Ocena uspešnosti seminara je 4,3.
Prezentovano je 5 radova :
1.    Prevencija infekcije centralnog venskog katetera (CVP)-Zorica Miličević-Vršac
2.    Sestrinska intervencija obolelih sa HOBP-Jasna Vukmir-Institut za Plućne Bolesti Vojvodine-Sr.Kamenica
3.    SLLIP APNEA-Siniša Prodić-Institut za Plućne Bolesti Vojvodine-Sr.Kamenica
4.    Zaštita pri rukovanju citotoksičnim lekovima-Andrijana Deak-Institut za Onkologiju Vojvodine-Sr.Kamenica
5.    Metilrezistentna stafilokokna aureus infekcija-Jelena Repić-Institut za Plućne Bolesti-Sr.Kamenica

Radove za novu akreditaciju skupa, koja će se održati na Institutut u Aprilu, slati  do 20.03.2010.g na adresu SZRV u elektronskoj formi sa napomenom za Internističku sekciju. Dostavite sažetak i završen rad u powerpoint prezentaciji, biografiju izlagača i kontakt telefon.

Predsednik sekcije u Internoj medicini Ljilja Jelić