Predtransplantaciona testiranja bolesnika na programu transplantacije bubrega

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom PREDTRANSPLANTACIONA TESTIRANJA BOLESNIKA NA PROGRAMU TRANSPLANTACIJE BUBREGA, koji će se održati 18.05.2013. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 09:00 do 12:00 časova.

Predavači: Dragica Strajinić, Ana Lulašić

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 3 boda.

Kurs je akreditovan za: medicinske sestre i zdravstvene tehničare

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 600,00 dinara
za ostale učesnike iznosi 900,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)