PRIJAVA ZA AKREDITACIJU PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE

Verzija za štampuVerzija za štampu

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE PRIJAVE ZA AKREDITACIJU PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE:

1. OTVORITE OBRAZAC ZA BIOGRAFIJU I POPUNITE TRAŽENA POLJA ( U POLJU KOJE SE ODNOSI NA USAVRŠAVANJE NAVESTI UČEŠĆE U PROGRAMIMA KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE )

2. OTVORITE OBRAZAC ZA PRIJAVU, U POLJA KOJA SE ODNOSE NA ORGANIZATORA EDUKACIJE UPIŠITE PODATKE SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA VOJVODINE

3. POPUNITE TRAŽENA POLJA

4. POLJE PREDVIĐENO ZA SAŽETAK POPUNITE VODEĆI RAČUNA DA SADRŽI SLEDEĆE STAVKE:
• UVOD
• CILJ
• METODOLOGIJU
• REZULTATE
• ZAKLJUČAK