Primena radioničarskog rada i vršnjačke edukacije u promociji zdravlja

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-2444/2012-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom PRIMENA RADIONIČARSKOG RADA I VRŠNJAČKE EDUKACIJE U PROMOCIJI ZDRAVLJA, koji će se održati 25.04.2013. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 14:00 do 19:00 časova.

Predavači: Aleksandra Marinkov i Violeta Popović

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 6 boda.

Kurs je akreditovan za: medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 1.200,00 dinara
za ostale učesnike iznosi 1.800,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)