Savremeni, integrativni pristup očuvanju i unapredjenju zdravlja mladih

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-562/2013-01
Datum akreditacije 1 Mart, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom SAVREMENI, INTEGRATIVNI PRISTUP OČUVANJU I UNAPREDJENJU ZDRAVLJA MLADIH, koji će se održati 14.05.2013. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 14:00 do 20:00 časova.

Predavači: Dr Lidia Turo i ms Aleksandra Marinkov

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 6 boda.

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-562/2013-01
Kursevi - pod brojem D-1-300/13 u zbirnoj tabeli

Kurs je akreditovan za: lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 1.200,00 dinara
za ostale učesnike iznosi 1.800,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)