TEST: Teški ljudi i teški razgovori

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-2444/2012-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2012
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje TEST pod nazivom TEŠKI LJUDI I TEŠKI RAZGOVORI, koji će se održati 26.04.2013. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 14:00 do 19:00 časova.

Predavači: ms Nataša Majstorović i Tanja Ljubojević

Za učesnike, ovaj test nosi 10 boda.

Test je akreditovan za: medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 2.000,00 dinara
za ostale učesnike iznosi 3.000,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)