Tumorski markeri - uloga u skriningu, klinička priprema

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom TUMORSKI MARKERI - ULOGA U SKRININGU, KLINIČKA PRIMENA, koji će se održati 13.04.2013. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 11:00 do 15:00 časova.

Predavači: Dr med. Gradimir Živković i Mr.ph Milan Božić

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 4 boda

Kurs je akreditovan za: lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 800,00 dinara
za ostale učesnike iznosi 1.200,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)