VIII KONGRES SZRV " INOVATIVNI PRISTUPI U PREVENCIJI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI OD MASOVNOH NEZARAZNIH BOLESTI"

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Četvrtak, 4 Oktobar, 2018
VRNJAČKA BANJA, HOTEL "BREZA"
Broj akreditacije: 153-02-1550/2018-01
D-1-619/18 od 21.05.2018.

Poštovane koleginice, kolege, cenjeni saradnici,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete u radu VIII Kongresa Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine koji će se održati u Vrnjačkoj Banji, hotel "Breza" od 4-7.10.2018.godine.

Masovne nezarazne bolesti su svetski zdravstveni problem zbog svoje velike brojnosti. Ove bolesti karakteriše: visok procenat obolelih, smrtnost, apsentizam- često odsustvovanje sa posla zbog lečenja i rehabilitacije, visoki troškovi za pojedinca i zajednicu zbog dugotrajnog lečenja i prerane smrti.

Brojna epidemološka istraživanja su pokazala da neka od ovih oboljenja nastaju kao posledica delovanja istih rizičnih faktora što znači da se merama na eliminaciji i ograničenju rizičnih faktora može uticati na sprečavanje i suzbijanje u istovremeno više oboljenja. Na ovaj način se može ostvariti veća efikasnost u delovanju zdravstveni službe uz značajno povećenje ekonomičnosti rada.
Očekujemo Vas na radu i druženju u prijatnom ambijentu Hotela "Breza". Sa željom da svojim učešćem doprinesete uspehu VIII Kongrasa Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine.

Svoje radove za učešće na Kongresu možete prijaviti na
www.szrv.org -dugme gore levo- Kongres V.Banja 2018.do 20.08.2018.
Naziv rada (velikim štampanim slovima)
Ime Prezime autora,
Ustanova iz koje dolazi
(Sažetak do 200 reči, ćirilica, font Arial, veličina 12)

Kongras je akreditovan pod brojem D-619/18.
Za pasivne učesnike 6 bodova
Za poster prezentacije 7 bodova
Za video prezentacije 9 bodova
Plenarni predavači 12 bodova

Kotizacija za učešće na Kongresu iznosi:
- za aktivno učešće članova Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine 2.500,00 dinara
- za pasivno učešće članova Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine 4.000,00 dinara
- za ostale 6.000,00 dinara
i uplaćuje se po profakturi dobijenoj iz Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine.

Smeštaj: Cena smeštaja u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa svečanom večerom i osiguranjem iznosi 11.500,00 dinara.
Smeštaj možete rezervisati najkasnije do 20.09.2018. godine.
Za rezervacije smeštaja i prevoza obratiti se zastupniku agencije "Kompas" Katarini Valuh na telefone 021/420-217 i 064/8624929

Obaveštenje o prijemu stručnih radova, prispelih na sajt Saveza, dobićete najkasnije do 05.09.2018.
nakon što ih stručna komisija pregleda

Za učesnike Kongresa biće organizovan kurs
" Terapija kancerskog bola " Prof. dr Milanka Tatić, Prof. dr Svetlana Popović-Petrović, pedijatr.sestra Mara Rakić
akreditovan odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije
153-02-2275/2018-01 od 21.08.2018 broj D-1-933/18 sa 6 bodova.

PLENARNI PREDAVAČI KONGRESA

1. "Savremena terapija šećerne bolesti primenom insulinske pumpe" - Dr Milena Mitrović ,KCV Novi Sad, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma;

"2. "Kontinuirani glukozni monitoring U-uloga medicinske sestre - vms Radmila Božendić, KCV Novi Sad, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma;

3. "Opstruktivna apnea u spavanju-masovna nezarazna bolest u senci drugih poremećaja" - Doc. dr Dušica Jarić, Institut za plućne bolesti Sremska kamenica

4. "Depresija"-Prof.dr Divna Kekuš, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd

5. "Dijagnostika karcinoma dojke"- Asisst. dr Marijana Basta Nikolić, Centar za radiologiju, KCV Novi Sad

6. "Uloga strukovnog radiologa u dijagnostici karcinoma dojke" - Strukovni radiolog Milijana Vuković, Centar za radiologiju, KCV Novi Sad;

7. "Specifične metode  palijativnog lečenja onkoloških bolesnika" - Doc. dr sci med. Nensi Lalić, pneumofiziolog-onkolog-bronholog, Odeljenje interventne bronhologije, Klinka za pulmološku onkologiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine;

8. "Prelomi kuka kao posledica osteoporoze kod starih" - Dr Goran Radosavljević , Opšta bolnica Sremska Mitrovica

9. "Analiza epidemiološke situacije obolevanja od morbila u Vojvodini u sezoni 2017/2018" Doc. dr Mioljub Ristić i Specijalista strukovna ms Ankica Vukas, Institut za javno zdravlje Vojvodine;

10. "Kada se izvode stome u abdominalnoj hirurgiji, vrste stoma u hirurgiji" - Prof. dr Radovan Veljković, Klinika za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu hirurgiju, KCV, Novi Sad;

11. "Zdravstveno vaspitni rad i nega stoma"- ms-instrumentarka Jasna Lazendić, Služba operacionih sala, KCV, Novi Sad

12. "Traumatizam kao hronično masovno oboljenje- povrede krvnih sudova" - Doc. dr Dragan Nikolić, Klinika za vaskularnu i trnsplantacionu hirurgiju KCV; Novi Sad;

13. "Specifičnosti rada medicinske sestre u pružanju zdravstvene zaštite politraumatizovanom pacijentu"- sms Dragana Stankov, KCV, Novi Sad, Urgentni Centar, Odelenje urgentne hirurgije;

14. "Položaj medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sistemu Srbije" vms dip. ekonomista Dragica Ćurčić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Novi Sad;

Prevoz u sopstvenoj organizaciji, uz mogućnost organizovanog prevoza iz Novog Sada

Za dodatne informacije pozovite:
Kontakt osobe: Tamara Vasiljević,Rastko Vulić, tehnički sekretari SZRV
Tel: 021/ 6614-930 ili 021/469-296
Svetojovanska br 5, Novi Sad
Radno vreme od 08:00-15:00
www.szrv.org e-mail: savez@szrv.org

Dobrodošli

Predsednica SZRV Ljiljana Ivančević