Značaj RH krvnogrupnog sistema u trudnoći - laboratorijska testiranja

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-562/2013-01
Datum akreditacije 1 Mart, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom ZNAČAJ RH KRVNOGRUPNOG SISTEMA U TRUDNOĆI - LABORATORIJSKA TESTIRANJA, koji će se održati 01.06.2013. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 09:00 do 14:00 časova.

Predavači:lab.teh. Dragica Strajnić, lab.teh. Verica Slijepčević, lab.teh. Olga Knežić

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-562/2013-01
Kursevi - pod brojem D-1-540/13 u zbirnoj tabeli

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 6 boda.

Kurs je akreditovan za: medicinske sestre i zdravstvene radnike

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 1.200,00 dinara
za ostale učesnike iznosi 1.800,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)